Phường 3 tổ chức Hội nghị hướng dẫn cho những ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân phường 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu khảo sát giải quyết các khó khăn vướng mắc tại 03 xã và phường Nhà Mát Tài liệu hướng dẫn bộ giải pháp chống COVID-19 Phòng Y tế thành phố thành lập đoàn đến làm việc với các cơ sở kinh doanh Karaoke và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường 2 Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 04/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI) về xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự Góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh (lần 2) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm pháp luật luật về đất đai và xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đến làm việc với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Bạc Liêu phát động phong trào thi đua năm 2021
Thống kê tin bài
Có 41 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/05/2021 ĐẾN NGÀY 31/05/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Phường, xã Phường 3 tổ chức Hội nghị hướng dẫn cho những ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân phường 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử 06/05/2021 15:55 Lê Quốc Bảo
2 Tiêu điểm Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu khảo sát giải quyết các khó khăn vướng mắc tại 03 xã và phường Nhà Mát 05/05/2021 15:39 Lê Quốc Bảo
3 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Tài liệu hướng dẫn bộ giải pháp chống COVID-19 05/05/2021 14:47 Lê Quốc Bảo
4 Tiêu điểm Phòng Y tế thành phố thành lập đoàn đến làm việc với các cơ sở kinh doanh Karaoke và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường 2 05/05/2021 13:58 Lê Quốc Bảo
5 Quốc phòng - An Ninh Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 04/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI) về xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự 05/05/2021 13:55 Lê Quốc Bảo
6 Góp ý văn bản dự thảo Góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh (lần 2) 04/05/2021 14:42 Lê Quốc Bảo
7 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm pháp luật luật về đất đai và xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu 04/05/2021 14:07 Lê Quốc Bảo
8 Văn hóa - Xã hội Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đến làm việc với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố 04/05/2021 11:05 Lê Quốc Bảo
9 Quy hoạch - Kế hoạch Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố 04/05/2021 11:02 Lê Quốc Bảo
10 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Bạc Liêu phát động phong trào thi đua năm 2021 04/05/2021 11:00 Lê Quốc Bảo
11 Quy hoạch - Kế hoạch Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu 04/05/2021 10:56 Lê Quốc Bảo
12 Văn hóa - Xã hội Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, giai đoạn 2018 – 2020 04/05/2021 10:54 Lê Quốc Bảo
13 Quy hoạch - Kế hoạch Ban hành Kế hoạch Trợ giúp người khuyết tật thành phố Bạc Liêu năm 2021 04/05/2021 10:50 Lê Quốc Bảo
14 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Báo cáo hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Bạc Liêu quý I/2021, phương hướng quý II/2021 04/05/2021 10:48 Lê Quốc Bảo
15 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Bạc Liêu 04/05/2021 10:46 Lê Quốc Bảo
16 Quy hoạch - Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu 04/05/2021 10:41 Lê Quốc Bảo
17 Quy hoạch - Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 04/05/2021 10:37 Lê Quốc Bảo
18 Phường, xã Phường 2 tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 04/05/2021 10:05 Lê Quốc Bảo
19 Phường, xã Hội LHPN xã Vĩnh Trạch tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021- 2026 04/05/2021 09:26 Lê Quốc Bảo
20 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021 04/05/2021 09:20 Lê Quốc Bảo
21 Quy hoạch - Kế hoạch Ban hành Kế hoạch Thực hiện chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em trên địa bàn thành phố 04/05/2021 09:18 Lê Quốc Bảo
22 Phường, xã Đoàn thanh niên phường 1- TP. Bạc Liêu tổ chức đến thăm khu căn cứ Cách mạng tại Chùa Vĩnh Hòa 04/05/2021 09:13 Lê Quốc Bảo
23 Phường, xã Phường Nhà Mát tổ chức lễ trao nhà đại đoàn kết 04/05/2021 09:06 Lê Quốc Bảo
24 Quy hoạch - Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 04/05/2021 08:59 Lê Quốc Bảo
25 Quy hoạch - Kế hoạch Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố năm 2021 04/05/2021 08:56 Lê Quốc Bảo
26 Quy hoạch - Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 04/05/2021 08:46 Lê Quốc Bảo
27 Quy hoạch - Kế hoạch TP Bạc Liêu Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết để phòng, chống dịch Covid - 19 04/05/2021 08:27 Lê Quốc Bảo
28 Quy hoạch - Kế hoạch Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn thành phố Bạc Liêu 04/05/2021 08:24 Lê Quốc Bảo
29 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 03/05/2021 16:56 Lê Quốc Bảo
30 Tiêu điểm Thành phố Bạc Liêu tiếp đoàn kiểm tra tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 03/05/2021 16:50 Lê Quốc Bảo
31 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay 03/05/2021 16:42 Lê Quốc Bảo
32 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thành phố Bạc Liêu v tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19 03/05/2021 16:38 Lê Quốc Bảo
33 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thành phố Bạc Liêu xử lý nghiêm các cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 03/05/2021 16:35 Lê Quốc Bảo
34 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thành phố Bạc Liêu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ 30/4 - 01/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 03/05/2021 16:34 Lê Quốc Bảo
35 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thành phố Bạc Liêu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-1 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các nước bạn 03/05/2021 16:28 Lê Quốc Bảo
36 Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay 03/05/2021 16:20 Lê Quốc Bảo
37 Tiêu điểm Lễ ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 02/05/2021 14:38 Lê Quốc Bảo
38 Kinh tế Thành phố Bạc Liêu tổ chức Lễ thả giống thủy sản trên vùng biển thành phố Bạc Liêu nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (01/04/1959 – 01/04/2021) và Ngày Môi trường thế giới (05/6) 02/05/2021 14:30 Lê Quốc Bảo
39 Phường, xã Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức bàn giao sân chơi cho thiếu nhi phường 2 01/05/2021 13:47 Lê Quốc Bảo
40 Tiêu điểm Hội nghị hướng dẫn quy trình tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 vận động tranh cử 01/05/2021 10:35 Lê Quốc Bảo
41 Tiêu điểm Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố, năm học 2020 - 2021 01/05/2021 10:32 Lê Quốc Bảo
Có 41 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu