Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của TPBL
Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu

             Thực hiện Công văn số 918/UBND-KSTTHC ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc rà soát, công bố công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.

            Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu thông báo đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, cụ thể như sau:

            1. Số điện thoại số định: 02913.821926 đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

            - Địa chỉ: Số 12, đường Trần Phú, Khóm 4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu.

            - Địa chỉ thư điện tử: vphdndubndtp@baclieu.gov.vn.

            - Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

            2. Danh sách cụ thể cán bộ, công chức lãnh đạo, người có trách nhiệm, thẩm quyền trực tiếp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Bạc Liêu

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

CẤP THÀNH PHỐ

01

Trà Văn Núi

Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

0918.829000

travannui@gmail.com

02

Nguyễn Thanh Toàn

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

0913.990048

nguyenthanhtoan113@gmail.com

03

Trần Sỹ Em

Trưởng Phòng

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0908.909891

sydan212@gmail.com

04

Đỗ Ái Lanh

Trưởng Phòng

Phòng VH-TT

0933.613613

doailanhbl@gmail.com

05

Quách Lập

Trưởng Phòng

Phòng Tư pháp

0983.353494

quachlapvpub@gmail.com

06

Trần Ngọc Chiến

Trưởng Phòng

Phòng Kinh tế

0918.281089

ngocchientran24@gmail.com

07

Lê Thị Đào

Phó Trưởng Phòng

Phòng Kinh tế

0919.110003

ledaopkt01@gmail.com

08

Trương Chí Cường

Phó Trưởng Phòng

Phòng Nội vụ

0988.211387

truongcuong1981.ct@gmail.com

09

Trần Hồng Thái

Trưởng Phòng

Phòng LĐTBXH

0913.892815

pldtbxhtpbl@gmail.com

10

Nguyễn Chí Nhân

Phó Trưởng Phòng

Phòng TC-KH

0913.892899

nguyenchinhan260181@gmail.com

11

Mã Thanh Thúy

Phó Trưởng Phòng

Phòng GD-ĐT

0917.799770

pgdtpbl@sobaclieu.edu.vn

12

Phạm Văn Truyền

Trưởng Phòng

Phòng Y tế

0886.018875

bstruyen171966@yahoo.com

13

Lê Tiến Dũng

Phó Trưởng Phòng

Phòng QLĐT

0907.993252

dungtpbaclieu@gmail.com

14

Huỳnh Chí Linh

Chánh Thanh tra

Thanh tra

0815.017517

huynhchilinh@baclieu.gov.vn

15

Nguyễn Hồng Long

Trưởng Phòng

Phòng DT-TG

0919.212303

phongdantoctpbl@gmail.com

PHƯỜNG, XÃ

01

Hồng Văn Vẹn

Chủ tịch

UBND Phường 1

0919.646343

venhv@baclieu.gov.vn

02

Huỳnh Thị Kiều Linh

Phó Chủ tịch

UBND Phường 2

0917.484552

kieulinhp2@gmail.com

03

Lê Huỳnh Sơn Ca

Phó Chủ tịch

UBND Phường 3

0968.000061

soncabl1983@gmail.com

04

Ngô Quốc An

Chủ tịch

UBND Phường 5

0948.990929

ngoquocanbl@gmail.com

05

Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch

UBND Phường 7

0918.313939

hoavn.tpbl@baclieu.gov.vn

06

Huỳnh Quang Vinh

Chủ tịch

UBND Phường 8

0914.882336

huynhquangvinh@p8tp.baclieu.gov.vn

07

Lưu Thiện Thanh

Chủ tịch

UBND Phường Nhà Mát

0819.983388

luuthienthanh0302@gmail.com

08

Lâm Vĩnh Chân

Chủ tịch

UBND Xã Hiệp Thành

0918.232186

xahiepthanh@baclieu.gov.vn

09

Triệu Minh Tứ

Chủ tịch

UBND Xã Vĩnh Trạch

0988.008157

tutm@baclieu.gov.vn

10

Dương Thị An Til

Chủ tịch

UBND Xã Vĩnh Trạch Đông

0948.555581

tildta@baclieu.gov.vn

            - Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

            3. Niêm yết công khai:

            Thông báo này được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố, các phòng chuyên môn cấp thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã và trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Bạc Liêu.

            Trên đây là thông báo đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu./.

 

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu