Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin tuyên truyền
Kế hoạch Xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu, an toàn về an ninh trật tự” (22/10/2021)

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 188/KH-BCĐ về việc xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mu, an toàn v an ninh trật tự’’ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú (18/10/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Ngày 08/10/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2021.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú (16/10/2021)

Ngày 08/10/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Cư trú.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Thành phố Bạc Liêu chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhân dịp Lễ Sen Đôn Ta năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (10/10/2021)

 Do tình hình bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đang diễn biến phức tạp, thành phố đang tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; nên Lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc khmer diễn ra vào ngày 05 tháng 10 năm 2021 (ngày 29 tháng 8 năm 2021 Âm lịch),

Báo cáo kết quả nổi bật trong công tác thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đến cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố (10/10/2021)

Ngày 29/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Báo cáo số 526/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đến cuối năm 2021, đã đạt được những kết quả như sau:

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu