Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền về Cải cách hành chính
Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố (24/09/2020)

Trong thời gian quan công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện đúng tiến độ, quy trình, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất cao, bám sát yêu cầu của ngành và địa phương. Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (01/07/2020)

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (20/05/2020)

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Trong những năm qua, từ khi triển khai Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao trong chỉ đạo triển khai thực hiện từ thành phố đến phường, xã và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu