Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thành phố Bạc Liêu chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhân dịp Lễ Sen Đôn Ta năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (10/10/2021)

 Do tình hình bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đang diễn biến phức tạp, thành phố đang tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; nên Lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc khmer diễn ra vào ngày 05 tháng 10 năm 2021 (ngày 29 tháng 8 năm 2021 Âm lịch),

Báo cáo kết quả nổi bật trong công tác thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đến cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố (10/10/2021)

Ngày 29/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Báo cáo số 526/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đến cuối năm 2021, đã đạt được những kết quả như sau:

TP. Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (08/10/2021)

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố; từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thành phố chấn chỉnh tình hình sử dụng, đăng tải thông tin, bình luận thông tin trên mạng xã hội (26/07/2021)

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, UBND thành phố ban hành công văn số 3074/UBND-VX về chấn chỉnh tình hình sử dụng, đăng tải thông tin, bình luận thông tin trên mạng xã hội. Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thành phố Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công (26/07/2021)

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Công văn 3054/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021.

Chấn chỉnh tình hình sử dụng, đăng tải thông tin, bình luận thông tin trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (24/07/2021)

Trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân, trong đó có không ít cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước sử dụng các trang mạng như: Facebook, Zalo, YouTube, Twitter, Instagram...(gọi chung là mạng xã hội) khá phổ biến;

Thành ủy Bạc Liêu ban hành Chỉ thị về tiếp tục xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự (23/07/2021)

Ngày 17/7/2021, Thành ủy Bạc Liêu ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XII) về tiếp tục xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự.

Thành phố chỉ đạo các ngành đảm bảo các hoạt động sản xuất- kinh doanh trước diễn biến dịch bênh Covid-19 (18/07/2021)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành công văn số 2931 chỉ đạo các ngành đảm bảo các hoạt động sản xuất- kinh doanh trên địa bàn TPBL.

TP. Bạc Liêu: Chỉ đạo quản lý hoạt động các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (18/07/2021)
Icon Image

Trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại công văn số 2886/UBND-KT ngày 17 tháng 7 năm 2021. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu về hàng hóa thiết yếu và lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố,ư}

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu