Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” (12/11/2020)

Ngày 09/11/2020, UBND thành phố ban hành văn bản số 4186/UBND-NC về Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.

Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2020 (06/11/2020)

Ngày Phát luật Việt Nam đã chính thức được quy định tại điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013: "Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

Thành phố Bạc Liêu: Tổng kết đánh giá kết quả 02 năm triển khai củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tại địa bàn thành phố Bạc Liêu (06/11/2020)

Trong những năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thành phố (HĐQTNHCSXH) tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát đối tượng vay vốn, từ đó tham mưu chuyển đổi nguồn vốn từ các chương trình không có nhu cầu sang các chương trình khác kịp thời theo đúng chỉ đạo của NHCSXH cấp trên.

Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” (04/11/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BATGT ngày 14/10/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Bạc Liêu năm 2020. Ban An toàn giao thông thành phố Bạc Liêu tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020, với những nội dung trọng tâm sau:

Thành phố Bạc Liêu: Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020 (02/11/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, đạt kết quả một số nội dung  như sau:

Thành ủy Bạc Liêu: Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (02/11/2020)

Đề chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai mùa mưa bão những tháng còn lại năm 2020; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tại công văn số 02-CV/TU ngày 23 tháng 10 năm 2020 về "tăng cường công tác, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai" , Ban Thường vụ thành ủy Bạc Liêu ban hành công văn số 33-CV/TU ngày 29 tháng 10 năm 2020 "về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai"  với nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố; các cơ quan, đơn vị và phường, xã thực hiện như sau:

Kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (30/10/2020)

Công tác BHYT toàn dân luông được Đảng và Nhà nước quan tâm đưa vào tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, nên được địa phương chú trọng và quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, các ngành; tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm, của lực lượng cán bộ, viên chức toàn đơn vị và nhân dân trên địa bàn, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện trách nhiệm được giao.

Triển khai thực hiện văn bản số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (30/10/2020)

Ngày 26/10/2020, UBND thành phố ban hành văn bản số 4014/UBND-TH chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu