Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu

Quản lý Đô thị
Th 2, 12/10/2020, 07:27
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu

Theo nội dung báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố mục tiêu dự án: Cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ sở ở những khu vực thu nhập thấp, tăng cu7oung2 kết nối mạng lưới cơ sở hạ tầng chính, đồng thời nâng cao năng lực của thành phố về quy hoạch, quản lý đô thị, thúc đẩy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quy mô dự án: Gồm 04 hợp phần cụ thể sau:

Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vự thu nhập thấp; Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1, cấp 2; Hợp phần 3: Tái định cư; Hợp phần 4: Hỗ trợ thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật. Về công tác giải phóng mặt bằng đã phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư và chi trả tiền 02/12 hạng mục (Lộ Bờ Tây và Hai Bà Trưng); Công tác thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt 10/12 hạng mục; Công tác đấu thầu, đã lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng 02/05 gói thầu xây lắp; 04/06 gói thầu tư vấn; các gói còn lại đang triển khai; Bố trí vốn, Lũy kế từ lúc bắt đầu thực hiện đến nay dự án được bố trí kế hoạch vốn tổng cộng 249,520 tỷ đồng, trong đó vốn ODA Trung ương cấp phát và tỉnh vay lại là 67,70 tỷ đồng, vốn đối ứng 105,00 tỷ đồng; Công tác giải ngân: Lũy kế giải ngân từ đầu dự án 130,799 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 27,157 tỷ đồng đạt 18,8% vốn đối ứng 103,642 tỷ đồng đạt 98,7%. Năm 2020 tính đến ngày 31/8/2020 giải ngần vốn ODA 0,278 tỷ đồng đạt 041%; vốn đối ứng 14,492 tỷ đồng đạt 91,4%. Một số khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng: Công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt giá thay thế còn chậm do ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo; Phương án tái định cư: Do khu tác định cư chưa có mặt bằng triển khai xây dựng; Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện tăng cao so với chi phí được duyệt; Thiếu vốn bố trí đối ứng.     

  Qua nghe báo cáo nêu trên và các ý kiến các đơn vị tham dự cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Về công tác giải phóng mặt băng: Đề nghị Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố hoàn chỉnh phương án bồi thường, trình thẩm định 02 hạng mục Lia 6 và Khu tái định cư trước ngày 30/10/2020 Phòng Tài nguyên thẩm định; Phòng Tài nguyên thầm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2020 và Lia 5, trình Phòng Tài nguyên thẩm; Phòng Tài nguyên trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31/12/2020.

Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh lập hoàn chỉnh phương án bồi thường, trình thẩm định hạng mục Hương Lộ 6 trước ngày 05/11/2020 Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trước ngày 01/12/2020.

Công ty tư vấn Tây Nam Bộ, lập hoàn chỉnh phương án giá Lia 5, phương án đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, vật kiến trúc của dự án trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 10/2020.

Trong quá trình các đơn vị triển khai thực hiên, giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố theo dõi, kiểm tra tiến độ, nếu phát hiện đơn vị nào thực hiện chậm trễ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời.   

                                                                                                                        Thảo Vy                     

Số lượt xem: 1520

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu