Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 6, 14/05/2021, 14:24
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về “Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã xây dựng phố báo cáo sơ kết lần 2 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với những ội dung cụ thể như sau:

Về thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử: thời gian qua đã thành lập Ủy ban bầu cử và các tổ chức giúp việc; Thành lập Ban bầu cử cấp huyện, cấp xã; Thành lập Tổ bầu cử. Toàn thành phố có tổng cộng 76 Tổ bầu cử với 1.276 thành viên.

Về công bố và niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Từ ngày 26/4 đến ngày 03/5/2016, Tổ bầu cử của các đơn vị bầu cử tiến hành niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và phường, xã ở các khu vực bỏ phiếu theo công bố của Ủy ban bầu cử cùng cấp và Ủy ban bầu cử cấp trên.

Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử:

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố Bạc Liêu và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh đã tổ chức được 16 cuộc cho 20 ứng cử viên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử với tổng số trên 700 lượt cử tri đại diện tham dự.

Việc niêm yết danh sách cử tri, tình hình biến động cử tri và việc viết thẻ, phát thẻ cử tri: Tổng số cử tri của toàn thành phố đến ngày 10 tháng 5 năm 2021 là 115.809 cử tri Từ ngày 10 đến ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân các phường, xã đã niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã; trụ sở Ban nhân dân khóm, ấp và những nơi công cộng, ở khu vực bỏ phiếu; đồng thời thông báo rộng rãi danh sách và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra, đối chiếu.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đaị biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Tính đến nay, Thành phố Bạc Liêu có nhận 01 đơn khiếu nại của công dân liên quan đến 01 Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (Phường 1). Qua làm việc, nguyên đơn đã rút đơn khiếu nại.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bầu cử: Đến nay đã thay mới nội dung tổng số 22 pano, trong đó có 07 cụm pano/17 pano đơn và 05 pano đơn tuyên truyền về công tác bầu cử; cắm 600 cây cờ phướng và treo cụm cờ Đảng và Nhà nước; phát về phường, xã 4.500 tờ rơi, 304 ápphích, treo 1.000 băng rôn dọc, phát 202 cuốn tài liệu hỏi, đáp. Tổ chức 315 cuộc họp kết hợp với tuyên truyền bầu cử, có hơn 13.000 lượt người tham dự; đăng tải được 29 tin, bài, hình ảnh trên Cổng thông tin điện tử. Đài truyền thanh thành phố đã phát 60 tin, 180 bài, 01 phóng sự, 01 chương trình hỏi, đáp và cấp, phát 11 đĩa tuyên truyền; hàng ngày tuyên truyền trên các thùng loa di động và các trạm truyền thanh; tuyên truyền 55 tin, phát hành 04 đĩa tuyên truyền, treo 20 băng rôn ngang…

Về tình hình an ninh, trật tự: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chặt chẽ, kết quả hiệp thương lần thứ ba về thành phần cơ cấu không có trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị. Qua công tác nắm tình hình thì hiện nay không có dự luận gì xấu liên quan đến công tác bầu cử.

Công tác chuẩn bị phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử ở địa phương: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã thành lập 76 Tổ Y tế tại các khu vực bỏ phiếu, đồng thời hướng dẫn các phường, xã chuẩn bị phòng cách ly tại chổ, nắm chặt danh sách cách ly tập trung, cách ly tại nhà để thực hiện việc bầu cử đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hoạt động của Tổ chuyên viên: Ngày 17/4/2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ công tác bầu cử cho các thành viên Ủy ban bầu cử các cấp với khoảng 412 đại biểu tham dự.

Công tác chuẩn bị điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử: Tính đến nay, Ủy ban bầu cử thành phố Bạc Liêu đã nhận và cấp cho phường, xã các loại dấu; ma kết sơ đồ khu vực bỏ phiếu và ma kết tiểu sử tóm tắt; Thẻ cử tri; Danh sách và Tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên; Phiếu bầu cử; Cung cấp viết mực, thước kẻ, viết chì, tâm bông, mực dấu…

Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thành phố đề ra những nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến ngày bầu cử:

Ủy ban bầu cử các phường, xã kiểm tra, rà soát đối chiếu lại danh sách cử tri đã niêm yết với danh sách phát thẻ cử tri; xác định lại chính xác số cử tri tạm trú, đi làm ăn xa, cử tri bị cách ly Covid-19, cử tri “bỏ phiếu nơi khác”,…. Đồng thời kiểm tra kỷ số thứ tự trong danh sách cử tri với số thẻ cử tri (tránh tình trạng sai số).

Tiểu ban tuyên truyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhiều hình thức.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và phường, xã hướng dẫn ứng cử viên xây dựng chương trình hành động, tổ chức cho ứng cử viên vận động bầu cử đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

Tiểu ban bảo vệ thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn

Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến người ứng cử và các tổ chức bầu cử trong thành phố.

Ủy ban bầu cử thành phố kiểm tra lại việc cấp phát tài liệu, cơ sở vật chất cho phường, xã.     

Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các phường, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đạt hiệu quả cao nhất.

Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các phường, xã, Tổ bầu cử tiến hành việc phát thẻ cử tri, kiểm đếm phiếu bầu, đóng dấu Tổ bầu cử trên phiếu bầu, nắm chặt số liệu cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị các vật tư, tài liệu phục vụ bầu cử theo phân cấp đã thông báo, trang trí trong và ngoài khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Anh Bằng

Số lượt xem: 89

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu