Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong tình hình mới”

Quy hoạch - Kế hoạch
Th 3, 16/04/2019, 15:00
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong tình hình mới”

Ngày 05/5/2020, BTV Thành ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện thực hiện chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong tình hình mới”.

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong tình hình mới”, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, hệ thống tổ chức các cấp của Mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục quán triệt sân sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận tổ quốc trong hệ thống chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về chủ trương của Đảng, về chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong tình hình mới. Định kỳ cấp ủy, chính quyền các cấp làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị cùng cấp để nghe tình hình nhân dân, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Tiếp tục nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, các hoạt động phải thiết thực và có hiệu quả, cấp ủy phân công các đ/c cấp ủy viên tham dự ngày hội đại đoàn kết trên địa bàn.

Chính quyền các cấp quan tâm bảo đảm các điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc hoạt động; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, định kỳ nghe ý kiến phản ánh của MTTQ và các đoàn thể. Bảo đảm cho MTTQ. Các đoàn thể làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở; bám sát chương trình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để hoạt động. Chăm lo bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hớp pháp của các tầng lớp nhân dân. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo hướng tinh gọn. Có kế hoạch tạo nguồn, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo lại theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Quan tâm luân chuyển cán bộ Mặt trận và các Đoàn thể giữa thành phố với phường, xã; giữa các cơ quan Đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Số lượt xem: 195

Minh An

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu