Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ và quy trình điện tử của UBND cấp huyện trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ và quy trình điện tử của UBND cấp xã trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa; thể dục-thể thao Quyết định về việc cập nhật, công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 30/11/2021) Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Hội nghị tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hiệp Thành Tiếp và làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kế hoạch cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Kế hoạch thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Những "Bông hồng thép" của Công an thành phố Bạc Liêu Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp các lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Quy hoạch - Kế hoạch
Th 3, 26/10/2021, 17:42
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025. 

Với mục đích là nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác bi thường, hỗ trợ, tái định cư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người dân về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm người đúng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương trong chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án; công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ chính cần thực hiện đó là: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt các nội dung Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ngưòi đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưTăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với chủ dự án, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hi đt; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và thuận lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực hiện các dự án.

Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Bạc Liêu. Tham mưu giải quyết các nội dung vướng mắc liên quan đến việc thu hồi nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; công bố, công khai quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quản lý đúng theo đúng quy định của pháp luật.

B.Lộc

Số lượt xem: 61

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu