Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Quy hoạch - Kế hoạch
Th 3, 30/11/2021, 09:42
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 29/11/2021, UBND thành ph ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện.

Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận s 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Kế hoạch số 15-KL/TU, ngày 16/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh y về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH đến cán bộ, đảng viên và các tầng lp nhân dân. Thường xuyên tổ chức diễn tập, thực hành về kỹ năng phòng ngừa, cứu nạn, thoát nạn; kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy , loại bỏ nhũng yếu tố, điều kiện phát sinh cháy n, nhất là tại các cơ sở kinh doanh, khu dân cư, chợ dân sinh, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; thực hiện có hiệu quả việc phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH; thường xuyên t chức thanh tra, kim tra liên ngành v PCCC; xử lý các t chức, cá nhân vi phạm. 

UBND thành phố giao Công an thành phố Bạc Liêu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với đặc đim tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đối với các cơ sở thuộc diện quản lý công tác PCCC thuộc thm quyền, tập trung vào các cơ sở và khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt là loại hình nhà đ ở kết hp kinh doanh, sản xuất. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở, đội dân phòng, dân phố đ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCCC đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

Phòng Kinh tế thành phố Bạc Liêu phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác kim tra các hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas; các điểm bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy him cháy, nổ trong khu dân cư; các điểm chợ thuộc phạm vi quản lý để chủ động phòng ngừa cháy, nố xảy ra. 

Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu tham mưu, đề xuất, đóng góp ý kiến hoàn thành quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triến kinh tế - xã hội của thành phố Bạc Liêu. Phi hợp Công an thành phố Bạc Liêu hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng, củng cố các đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành bảo đảm theo quy định.

B.Lộc

Số lượt xem: 264

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu