Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo từ năm 2016 đến năm 2019 trên địa bàn thành phố

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 4, 29/07/2020, 14:12
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo từ năm 2016 đến năm 2019 trên địa bàn thành phố

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn yêu cầu, khiếu nại, tố cáo từ năm 2016 đến năm 2019 trên địa bàn thành phố luôn được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp. Thường xuyên duy trì thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, nhất là tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhìn chung quy trình thực hiện công tác tiếp công dân của UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị tham mưu của thành phố thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 15/11/2013. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đã ban hành Quy chế tiếp công dân, quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam từ thành phố đến phường, xã; hàng năm có xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên, qua đó đã tổ chức tiếp trên 6.016 lượt người dân. Những kiến nghị, phản ánh của công dân được xem xét, trả lời và giải quyết đúng thẩm quyền, có chỉ đạo và giao trách nhiệm cho cơ quan tham mưu kịp thời giải quyết.

Từ năm 2016 đến năm 2019, thông qua công tác tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận được 1.904 đơn, trong đó Ban tiếp công dân thành phố tiếp công dân 1.305 lượt người, tiếp nhận 220 đơn yêu cầu giải quyết, tranh chấp trên lĩnh vực dân sự, ranh đất, môi trường và 703 đơn khiếu nại trên lĩnh vực hành chính chủ yếu là bồi thường, giải tỏa, tái định cư, lĩnh vực xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ban tiếp công dân thành phố đã chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành 04 Quyết định giải quyết, 196 vụ việc chuyển phường hòa giải theo trình tự do vượt cấp. Hướng dẫn khởi kiện 17 vụ việc đến Tòa án nhân dân thành phố giải quyết theo thẩm quyền, đề xuất Phòng Quản lý Đô thị 01 vụ, còn lại 02 vụ việc đang thực hiện. Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 703 đơn khiếu nại trên lĩnh vực hành chính, vận động rút 25 đơn, thông qua Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố và kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định 671 trường hợp, giao cho các cơ quan có liên quan tiến hành tổ chức thực hiện, kết quả đã giải quyết dứt điểm đạt 99%. 

Số lượt xem: 181

M. NƯƠNG

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu