Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố

Tuyên truyền về Cải cách hành chính
Th 5, 24/09/2020, 14:59
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã cập nhật, thống kê và niêm yết công khai TTHC được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đúng theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Qua công tác rà soát, cập nhật, kiểm soát TTHC, số TTHC của thành phố hiện tại là 227 thủ tục và phường, xã là 137 thủ tục.

Về kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 09 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận cấp thành phố là 26.744 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 15.820 hồ sơ (đạt 59%); đang giải quyết 10.924 hồ sơ (41%). Cấp phường, xã đã tiếp nhận 43.590 hồ sơ, đã giải quyết 42.187 hồ sơ (đạt 96,78%), đang giải quyết 1.403 hồ sơ (chiếm 3,22%).

Công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ, đảm bảo các khâu trong quy trình, góp phần ổn định tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, khắc phục việc tuyển dụng phân công chồng chéo, không phù hợp với chuyên môn nghiệp nghiệp, không phát huy được hiệu quả gây lảng phí nguồn nhân lực, ngân sách nhà nước. Từ đầu năm đến nay, đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 15 công chức, viên chức, 30 viên chức sự nghiệp giáo dục và tiếp nhận tuyển dụng 61 công chức, viên chức.

Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, đơn vị nhìn chung đã được quan tâm đầu tư, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đều có máy tính, máy in, máy photocopy để phục vụ cho việc giải quyết công việc ở từng đơn vị. Bên cạnh đó, thành phố còn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo máy vi tính để đáp ứng với yêu cầu giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

B.Lộc

Số lượt xem: 386

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu