Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”.

Tin tức - Sự kiện
Th 4, 26/08/2020, 23:44
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”.

Ngay từ khi triển khai Quyết định 2053/QĐ-TTg của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua học tập trở nên sôi nổi, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thành lập Ban chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục chống mù chữ thành phố, với 23 thành viên và Ban chỉ đạo các phường, xã; thành lập 10/10 trung tâm học tập cộng đồng phường, xã. ​​​​​​​

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục được hiểu biết về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, phổ cập xóa mù chữ trong cộng đồng, có 95% công nhân lao động tại khu công nghiệp, xí nghiệp được nâng cao trình độ cũng như nhận thức về Đề án, 85% lao động tư do, lao động nông thôn được tuyên truyền qua sóng phát thanh, sinh hoạt chi hội, tổ, nhóm, nhằm giúp cho người dân nhận thức sâu sắc về đề án xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh thành phố về Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng, hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Kết quả đã lắp 10 pano tuyên truyền về công tác khuyến học, chuyển tải 49 tin, bài trên sóng phát thanh, tuyên truyền bằng loa cổ động được 216 cuộc với 87.000 lượt người nghe,...Đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân trên địa bàn tham dự các lớp đào tạo nghề, thành phố đã tổ chức được 53 lớp đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn có 1.580 lượt người tham dự. Ngoài ra, các phường, xã thường xuyên biểu dương, nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, gương sáng hiếu học và vượt khó trong học tập.

 Nhã Hân

Số lượt xem: 316

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu