Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 3, 25/08/2020, 14:02
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo niềm tin, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về biển, đảo. Nội dung tuyên truyền luôn bám sát với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh và thành phố. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng mối đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, góp phần huy động tối đa mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"; Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tuyên truyền các nội dung có liên quan về phát triển kinh tế biển. Thông qua các hình thức như: tuyên truyền trên màn hình Led thành phố các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”; đăng hơn 12 tin, bài và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; nhận và cấp phát 48 đĩa tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên được 425 cuộc có trên 8.560 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tuyên truyền thông qua các hội nghị, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tủ sách pháp luật và nhà văn hóa, thiết chế văn hóa ở cơ sở, các cuộc dân, họp đoàn thể ở cơ sở được hơn 2.500 cuộc với hơn 230.000 lượt người tham dự.

Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức  cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Ý thức trách nhiệm ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển; chủ trương giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Số lượt xem: 224

M. NƯƠNG

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu