Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng(14/10/1930 - 14/10/2020)

Tin tức|Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 6, 16/10/2020, 09:09
Màu chữ Cỡ chữ
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng(14/10/1930 - 14/10/2020)

Cách đây 89 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng quyết định lập ra các cơ quan: Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động. Việc hình thành các bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Từ đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý lấy ngày 14/10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có những đóng góp vào sự lớn mạnh của Đảng, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân ta, đồng thời không ngừng củng cố, phát triển bộ máy tổ chức của Đảng lớn mạnh, đáp ứng với yêu cầu từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 90 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong những năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tham mưu trực tiếp và thường xuyên cho Ban Thường vụ,Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thành phố. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, cùng với các chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác xây dựng đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu đã tích cực tham mưu trong công tác tổ chức, bộ máy cán bộ, xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đã chủ động tham mưu, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đều tăng; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, người dân tộc thiểu số, nữ, trí thức ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có 4.048 đảng viên; có 27 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và 175 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (trong đó có 67/67 chi bộ khóm, ấp trực thuộc 10 đảng bộ phường, xã).

Công tác cán bộ của thành phố có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm theo quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức; triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ như: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), phát huy truyền thống lịch sử quý báu, công tác xây dựng Đảng của thành phố Bạc Liêu đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

                  Hồng Dương

                                                                            

​​​​​​​

Số lượt xem: 328

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu