Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV/2022

Tiêu điểm
Th 2, 05/12/2022, 18:06
Màu chữ Cỡ chữ
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV/2022

Sáng ngày 05/12/2022, tại Hội trường 2 – Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV/2022 cho các đồng chí học viên là đảng viên dự bị ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 05 đến ngày 10/12/2022) các học viên được các báo cáo viên truyền đạt 10 kiến thức cơ bản như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; chuyên đề về Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển Kinh tế - Xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội;….

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đáp ứng tốt các yêu cầu về quy chế, nội dung học tập và hoàn thành tốt bài thu hoạch sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cập nhật lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở  khóa IV/ 2022.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới trang bị thêm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ ghĩa xã hội; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đường lối phát triển kinh tế của Đảng;…. Đặc biệt, là giúp cho các đảng viên mới hiểu rõ thêm về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người đảng viên để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam, để xứng đáng trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

B.Lộc

Số lượt xem: 307

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu