TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng Thành đoàn Bạc Liêu phối hợp tổ chức Hội thi Chỉ huy đội giỏi thành phố Bạc Liêu năm 2023 Bà Lâm Nhật Quyên – cán bộ văn hóa, xã hội phường 3 – tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số điểm mới trong Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính

Quyết định phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực
Th 3, 23/01/2018, 23:30
Màu chữ Cỡ chữ
Một số điểm mới trong Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Đây là bước cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước).

Trước khi Nghị định ban hành, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được thực hiện theo Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghị định nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chưc thực hiện Nghị định. Điều đó thể hiện trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa trong mỗi gia đình và cộng đồng xã hội không chỉ đơn thuần là phong trào, là công việc của riêng ngành văn hóa mà là của toàn xã hội.

Lãnh đạo phường 1 tặng giấy khen cho 18 hộ gia đình trên địa bàn khóm 7 có thành tích tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2018Lãnh đạo phường 1 tặng giấy khen cho 18 hộ gia đình trên địa bàn khóm 7 có thành tích tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2018

Nghị định 122 quy định về tiêu chuẩn xét danh hiệu gia đình văn hóa, cộng đồng văn hóa theo hướng mở trong thời điểm cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra. Tiêu chuẩn Gia đình văn hóa nêu trong Nghị định có 3 nhóm với 24 tiêu chí bao quát các lĩnh vực, mang đậm tính định lượng, xác định được mức độ đạt và không đạt trong quá trình bình xét. Nội dung các tiêu chí phản ánh có giá trị định lượng về đạo đức, phẩm chất cao quý đặc trưng văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam.

Một điểm mới của Nghị định nữa là có quy định 7 nhóm không được xét tặng gia đình văn hóa (Trước đây Thông tư 12 không quy định) như: gia đình có thành viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt hành chính, không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; không hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm… Do đó, việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa sẽ được thuận lợi hơn, hạn chế tối đa tính hình thức.

Về tiêu chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa bao gồm 5 nội dung với 27 tiêu chí (Thông tư 12 có 5 nhóm với 22 tiêu chí). Các nội dung được cụ thể hóa, phù hợp với các quy định hiện hành về đánh giá hộ nghèo đa chiều, mức độ tiếp cận văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các tiêu chí rất dễ định lượng để bình xét như: có hệ thống cấp, thoát nước; có điểm thu gom rác thải… Có nhiều tiêu chí phản ánh yêu cầu từ thực tế, phù hợp với môi trường đô thị và nông thôn.  Nghị định cũng quy định 3 trường hợp không được xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa nếu có tình trang khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm; có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

Đối với hình thức khen thưởng, Nghị định cũng quy định rõ hơn về khen thưởng các danh hiệu văn hóa mà Thông tư 12 không đề cập đến. Hồ sơ, trình tự công nhận danh hiệu văn hóa và khen thưởng có quy định cụ thể trách nhiệm từ các khóm, ấp đến Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện và tương đương làm cơ sở để Ban chỉ đạo các cấp đánh giá hiệu quả triển khai phong trào tại địa bàn dân cư.

Nghị định cũng quy định về thực hiện công khai thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền, kiểm soát thủ tục hành chính theo các quy định hiện hành. Đây là những điểm rất mới khẳng định rõ yêu cầu quản lý Nhà nước về xây dựng văn hóa trong gia đình và cộng đồng.

Tại mục 4, Điều 20 của Nghị định, yêu cầu UBND các tỉnh, Thành phố Trực thuộc Trung ương “Ưu tiên bố trí, sắp xếp nhân sự, bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện xét tặng danh hiệu, Giấy khen gia đình văn hóa và danh hiệu, Giấy khen khu dân cư văn hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Nghị định này, Mục 2, Điều 21 nêu rõ: “Bãi bỏ khoản 3, Điều 50 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua khen thưởng.

Với những điểm mới trong Nghị định 122 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 đã thể hiện một cách toàn diện về danh hiệu văn hóa trong gia đình và cộng đồng dân cư qua các tiêu chí phù hợp với thực tiễn hiện nay, giúp cho việc bình xét các danh hiệu xác thực hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội về xây dựng và phát triển văn hóa con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.

Số lượt xem: 2694

Thiên An

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu