Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Phường 5 tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kì 2023-2028) Trao 80 suất quà cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Đoàn cơ sở phường 1 phát triển mô hình Khởi nghiệp phát triển kinh tế thanh niên Thành phố Bạc Liêu thành lập hai Câu lạc bộ Thắp hương Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Đài tưởng niệm sự kiện Mậu Thân Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo) Thành phố Bạc Liêu phối hợp tuyên truyền pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Thành đoàn Bạc Liêu đến thăm và tặng quà thân nhân gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới hải đảo Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới năm 2023
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành ủy Bạc Liêu: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 5, 15/10/2020, 10:47
Màu chữ Cỡ chữ
Thành ủy Bạc Liêu: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nội dung chỉ đạo trọng tâm: Các chi bộ, đàng bộ trực thuộc Thành ủy và các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đảm bảo sự lãnh đạo thồng nhất của các cấp ủy đảng trong công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; gắn kết quả đại hội đảng bộ và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy địnhcủa pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nhân sự được giới thiệu phải là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực; có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, giây mất đòan kết, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, quân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân nơi cư trú tích cực tham gia bầu cử nhằm đạt tỷ lệ cao nhất và bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026" gắn với việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần thứ XII đã đề ra.

Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo chặt chẽ việc lựa chọn người tham gia các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, bảo đảm là người trung thực, có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm về công tác bầu cử, được nhân dân tín nhiệm và phải được tập huấn kỹ nghiệp vụ trước khi làm nhiệm vụ.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố, các cấp ủy có kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện, đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành thành phố trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu thành công tốt đẹp.       

                                                                                                                        Thảo Vy

Số lượt xem: 581

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu