Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành ủy Bạc Liêu: triển khai chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Tiêu điểm
Th 6, 07/08/2020, 16:36
Màu chữ Cỡ chữ
Thành ủy Bạc Liêu: triển khai chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Năm 2020 là năm cuối của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, là năm quyết định sự hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Xác định được tầm quan trọng này, Thành ủy Bạc Liêu ban hành Chương trình số 34-Ctr/TU, ngày 20 tháng 7 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố, đặc biệt là quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đảm bảo đúng quy hoạch xây dựng để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch theo quy định. Củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhằm tạo sự bức phá trong phát triển kinh tế năm 2020.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo các bậc học, tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; triển khai kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2020 - 2021. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế. Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh, phát hiện bệnh sớm, xử lý ổ dịch triệt để, kịp thời, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về ưu tiên phòng, chống dịch Covid - 19. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tập trung kiểm tra chặt chẽ và có hiệu quả các cơ sở kinh doanh văn hóa, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng xã hội. Thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan đến dịch Covid - 19; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, dự báo và phân tích, đánh giá tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp có tác động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng đến quần chúng nhân dân, giúp người dân am hiểu hơn về quy định của pháp luật trên các lĩnh vực. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chứng thực - hộ tịch và hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời và nâng cao chất lượng hòa giải, để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung quyết liệt cho công tác giải quyết các đơn thư, yêu cầu, khiếu nại của người dân theo thẩm quyền. Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn do tỉnh, thành phố tổ chức trong năm 2020.

 

                                                                                               M. NƯƠNG

Số lượt xem: 282

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu