Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Phường 5 tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kì 2023-2028) Trao 80 suất quà cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Đoàn cơ sở phường 1 phát triển mô hình Khởi nghiệp phát triển kinh tế thanh niên Thành phố Bạc Liêu thành lập hai Câu lạc bộ Thắp hương Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Đài tưởng niệm sự kiện Mậu Thân Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo) Thành phố Bạc Liêu phối hợp tuyên truyền pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Thành đoàn Bạc Liêu đến thăm và tặng quà thân nhân gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới hải đảo Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới năm 2023
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2020

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 6, 06/11/2020, 14:54
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2020

Ngày Phát luật Việt Nam đã chính thức được quy định tại điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013: "Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

Không giới hạn chỉ là ngày 9/11, đây được xem là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhỡ, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà 365 ngày trong năm, mọi tỗ chức, cá nhân đều tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi trong xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặc chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản pháp luật nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý. Tổ chức "Tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020" phải được thực hiện thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Huy động mọi nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò nồng cốt của Ngành Tư pháp, tổ chức pháp chế.     

Nội dung “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020” tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ; nội quy, quy chế nội bộ cơ quan. Một số văn bản Luật mới được chú trọng tuyên truyền trong nhân dân như: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Hộ tịch; Luật Đất đai; Luật Căn cước công dân; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ... và các quy định mới có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Chủ đề "Tiếp tục hoàn thiện, thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh  quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham những, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp". Các hình thức hoạt động, tổ chức ngày pháp luật Việt Nam: Tổ chức tuyên truyền theo hình thức: Treo băng rôn, áp phích tại trụ sở cơ quan, tổ chức, doang nghiệp và các trục đường chính trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Khẩu hiệu tuyên truyền: "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"; "Tích cực hường ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghãi Việt Nam ngày 9 tháng 11"; "Chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức"; "Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi người dân, doang nghiệp"; "Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả".

Tùy theo điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương xác định chọn các hình thức như:  Tổ chức Hội nghị Tổng kết triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020” gắn với tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố. Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật trên địa bàn thành phố. Tăng thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền các văn bản pháp luật, tuyên truyền ý nghĩa Ngày pháp luật năm 2020, đưa tin người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật; tin hoạt động chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của các cơ quan, ban, ngành, Đoàn thể và UBND các phường, xã trên Báo, Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thành phố. Tập trung việc phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật mới và tuyên truyền về “Ngày pháp luật Việt Nam” cho đối tượng người đang chấp hành hình phạt tù, người bị phạt tù được hưởng án treo, người tái hòa nhập cộng đồng và những địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa bằng các hình thức phù hợp trên địa bàn. Chú trọng các văn bản pháp luật có liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao, dễ vi phạm pháp luật do tác động của hoàn cảnh, môi trường xung quanh, hoặc bố mẹ thường xuyên vi phạm pháp luật; thanh niên không có việc làm.

                                                                                                                                    Thảo Vy

Số lượt xem: 328

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu