Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn thành phố Bạc Liệu giải quyết khiếu nại của công dân Thành ủy Bạc Liêu: tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 Đóng góp dự thảo Chương trình hành động quốc gia vid trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 TP. Bạc Liêu: Hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố Bạc Liêu và các phường, xã Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn thông qua phương án thay đỗi trồng cây xanh dải phân cách tuyến đường Cao Văn Lầu Thành phố Bạc Liêu: Thăm hỏi, động viên gia đình có con bị đuối nước TP. Bạc Liêu: Họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bạc Liêu xét duyệt tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ lần 2 năm 2021
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: kết quả 01 năm triển khai thực hiện Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tuyên truyền về Cải cách hành chính
Th 5, 03/12/2020, 08:09
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: kết quả 01 năm triển khai thực hiện Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thời gian qua, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp thuộc thành phố triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Quán triệt đầy đủ các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo và hướng dẫn cho các phòng chuyên môn có liên quan và phường, xã thực hiện. Đồng thời, giao trách nhiệm cho người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình, chỉ đạo cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện rà soát và báo cáo đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) lồng ghép vào công tác tuyên truyền chung của thành phố thông qua hình thức phù hợp như: Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh thành phố; thông qua các hội nghị, cuộc họp, họp đoàn thể ở cơ sở...Thông qua đó đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; đồng thời tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào phát động tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thông tin về thủ tục hành đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai có hiệu quả rà soát quy định, thủ tục hành chính thường xuyên và theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại Trung tâm Hành chính công thành phố công khai đầy đủ thủ tục hành chính hiện tại là 219 thủ tục trên các lĩnh vực gồm: lĩnh vực đất đai, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực  tư pháp...và thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Qua rà soát, cập nhật, kiểm soát thủ tục hành chính, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 221 thủ tục, trong đó có 214 thủ tục được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 146 thủ tục.

Triển khai thực hiện gửi, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị qua dịch vụ bưu chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong năm qua các tổ chức và công dân đến trực tiếp nộp và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công, không qua dịch vụ bưu chính do không có nhu cầu.

Thực hiện tốt việc đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đã đăng ký 107 tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

                                                                                                            M. NƯƠNG

Số lượt xem: 53

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu