Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 6, 13/11/2020, 14:20
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì phối hợp các phòng, ban thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy Bạc Liêu (khóa XV) về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố nắm và nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cụ thể Dự thảo luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Công an thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường nghiên cứu, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ, công chức và viên chức trên địa bàn thành phố lấy ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;  Công an thành phố phối hợp với Đài truyền hình Bạc Liêu, Báo Bạc Liêu, Đài Truyền thanh thành phố Bạc Liêu làm 24 phóng sự về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố 05 tin, bài, 04 văn bản chỉ đạo về an toàn giao thông; tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp dân, họp đoàn thể ở cơ sở được 34 cuộc, có 800 lượt người tham dự. Kết hợp với các điểm trường, Phòng Dân tộc thành phố và mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu tuyên truyền 15 cuộc có 10.874 lượt học sinh, cán bộ, người dân tham dự. Đứng chốt đèn giao thông vào những giờ cao điểm 4.105 cuộc có 22.771 lực lượng tham gia, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn cho khoảng 99.400 lượt người điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông, kết hợp phát trên 73.200 tờ bướm tuyên truyền Nghị định 100 NĐ/CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ và Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việt tốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; vận động toàn dân giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông. Thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, “Gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” gắn với cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,…

 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức tuần tra, đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý đối với các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9.342 trường hợp với tổng số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước là 8.640.335.000 đồng (tám tỷ sáu trăm bốn mươi triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; các hành vi cổ vũ, tụ tập đua xe trái phép diễn ra trên địa bàn; trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, thiếu trách nhiệm quản lý để lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng, cụ thể: Trong năm 2019 và năm 2020 xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 08 người, bị thương 07 người, thiệt hại tài sản khoảng 108.500.000 đồng. Tính trong năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/10/2020): xảy ra 08 vụ, làm chết 02 người, bị thương 07 người, thiệt hại tài sản khoảng 55.000.000 đồng (So với thời gian cùng kỳ năm trước tai nạn giao thông giảm 04 vụ (08/12 vụ) = 33,33%, số người chết giảm 03 người (02/05 người) = 60%, số người bị thương giảm 02 người (07/09 người) = 22,22%). Cơ quan điều tra Công an thành phố thụ lý 08 vụ tai nạn giao thông. Tỷ lệ điều tra, giải quyết đạt trên 95% số vụ tai nạn giao thông.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Kết luận số 45-KT/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện đồng bộ các giải pháp các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại khu vực có mật độ giao thông cao, nhất là khu Quán âm Phật đài, vòng xoay cầu Kim Sơn, giao lộ đường Trần Phú - Trần Huỳnh, các khu vực diễn ra lễ hội,…

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phối hợp xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông qua thống camera giám sát cố định. Tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, vi phạm kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, các hành vi nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích khác; xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng,… trên địa bàn gây mất an ninh, trật tự an toàn giao thông; phương tiện chở quá tải, thuyền viên, người lái phương tiện thủy không có bằng, vi phạm quy tắc giao thông… Kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải không đảm bảo an toàn giao thông, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng gây tai nạn giao thông.

Chỉ đạo Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện khảo sát xác định, đề xuất, kiến nghị, xử lý các “điểm đen” về tai nạn giao thông, các điểm tiềm ẩn và vị trí mất an toàn giao thông, những bất cập trong công tổ chức giao thông và ùn tắc giao thông. Thường xuyên, kịp thời sửa chữa các công trình giao thông đang bị xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Phối hợp quản lý có nề nếp hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, đường phố theo phân cấp; quản lý chặt chẽ hoạt động tại các bến thủy nội địa, bến đò ngang; tổ chức sắp xếp lại các bến bãi, luồng tuyến giao thông và an toàn thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

                                       

                                                                                Thảo Vy               

Số lượt xem: 4689

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu