Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng địa bàn thành phố Bạc Liêu

Văn hóa - Xã hội
CN, 29/11/2020, 09:11
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng địa bàn thành phố Bạc Liêu

Từ năm 2013 đến nay, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo như: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát chính sách ưu đãi người có công; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 20/5/2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 51/KH-TU ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”.

Từ khi có Chương trình, Kế hoạch thực hiện rà soát, công nhận người có công với cách mạng. Xác định công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng là hết sức quan trọng, nhằm đưa hệ thống văn bản quy định các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công đến tất cả các cán bộ làm công tác lao động thương binh và xã hội từ thành phố đến phường, xã và khóm, ấp trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo Đài Truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử thành phố thường xuyên tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công, bằng nhiều hình thức phong phú, như: tăng thời lượng, chuyên mục để đăng tải, nhất là vào các dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ và dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh. Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử thành phố còn đăng tải các quy trình thủ tục giải quyết chế độ chính sách thuộc lĩnh vực người có công để người dân nắm được các chế độ chính sách và hồ sơ thủ tục để xác nhận người có công.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã quán triệt nội dung của Pháp lệnh tới các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Qua 07 năm triển khai, các cơ quan đơn vị đã được quán triệt các nội dung của Pháp lệnh; qua đó, nâng cao được ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giải quyết chính sách ưu đãi người có công và phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" từ thành phố đến cơ sở.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp cùng các phòng, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức rà soát, xác nhận và giải quyết hồ sơ người có công. Đối với những hồ sơ đủ điều kiện theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện các thủ tục và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với những bộ hồ sơ chưa đủ điều kiện, cần bổ sung, thì tiếp tục xác minh để giải quyết. Đến nay, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công luôn được quan tâm và thực hiện tốt đảm bảo đúng, đủ và kịp thời; công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công được toàn xã hội quan tâm thực hiện.

Xác định được vai trò của công tác xác nhận và giải quyết chế độ chính sách cho người có công là công tác quan trọng, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Từ năm 2013 đến năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và Phòng Nội vụ thành phố, đã công nhận và giải quyết được 397 hồ sơ người có công; thẩm định, xét duyệt và trình Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng và truy tặng cho 78 mẹ Việt Nam Anh hùng, đến nay đã hoàn thành cơ bản việc phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; phối hợp thực hiện, hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 276 căn (trong đó, xây mới 173 căn, sửa chữa 94 căn) cho đối tượng người có công khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Việc  thực hiện công tác xác nhận người có công và giải quyết các chính sách, cũng như chăm lo cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng luôn kịp thời và đúng thời gian quy định, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

                                                                                                                        Thảo Vy               

Số lượt xem: 687

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu