Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 5, 21/05/2020, 14:21
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2016/UBND-KGVX về việc triển khai thưc hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban, Ngành có chức năng liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt thực hiện tuyên truyền đến các cấp xã, phường, thị trấn, khóm, ấp và đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai việc ra soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối với người lao động khong có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động bị ngừng làm việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng, đẩy mạnh việc chi trả trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động. Đối với các đối tượng đang thực hiện chi trả qua hệ thống bưu điện thì tiếp tục triển khai theo quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định tại kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cấp các ngành, cơ quan liên quan tại địa phương tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời, không để tình trạng bức xúc kéo dài.

Số lượt xem: 250

B.Lộc

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu