Đoàn cơ sở phường 5 ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Tiếp Đoàn kiểm tra tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt tháng 4 cho CLB “Khăn hồng tình nguyện” Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 Ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu lấy ý kiến cử tri đạt 100% Thông báo thành lập các Đoàn đi thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 Thông báo về việc nghỉ Giổ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5) và treo cờ Tổ quốc Bàn giao nhà tình thương cho hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP.Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Album|Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Th 6, 26/02/2021, 14:42
Màu chữ Cỡ chữ
TP.Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBBC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử thành phố Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu một số nội dung chính như sau:

*. Mục đích, yêu cầu:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Cuộc bầu cử diễn ra sau thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cũng là lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố Bạc Liêu đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần thứ XII.

Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử phải đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi công dân được thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính quyền các cấp trong thành phố Bạc Liêu.

*. Nội dung và thời gian thực hiện trong công tác bầu cử

1. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử: Triển khai nội dung các văn bản quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Trung ương, của Tỉnh và của Thành phố Bạc Liêu.

Thành phố tổ chức Hội nghị triển cho cán bộ chủ chốt cấp thành phố, cấp xã chậm nhất là ngày 25/02/2021.

Cấp xã tổ chức Hội nghị triển cho cán bộ, công chức cấp xã và khóm, ấp chậm nhất là ngày 28/02/2021.

2. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phường, xã: Ủy ban bầu cử thành phố và phường, xã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố và phường, xã và công bố chậm nhất ngày 04/3/2021.

3. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử:

Thành lập Ủy ban bầu cử: Ủy ban nhân dân thành phố và các phường, xã tiến hành thành lập Ủy ban bầu cử của cấp mình chậm nhất ngày 07/02/2021.

Thành lập Ban bầu cử: Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình một Ban bầu cử chậm nhất ngày 14/3/2021.

Thành lập Tổ bầu cử: Ủy ban nhân dân các phường, xã quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất ngày 03/4/2021.

Chú ý: Việc lựa chọn những người tham gia các Tổ bầu cử phải đảm bảo các tiêu chuẩn như: phải am hiểu về công tác bầu cử, có kinh nghiệm qua các cuộc bầu cử nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

4. Việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri: Ủy ban nhân dân các phường, xã, chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân hoàn thành việc rà soát, lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu chậm nhất đến ngày 10/4/2021 để hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định (trước 03 ngày so với luật định).

5. Về số lượng và phân bổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo đơn vị: Ủy ban bầu cử thành phố lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo từng đơn vị bầu cử trước ngày 25/4/2021 (trước 03 ngày so với quy định). Dự kiến trên địa bàn thành phố có 10 đơn vị bầu cử được bầu 33 đại biểu, cụ thể như sau:

            + Đơn vị bầu cử số 01 (Phường 1 - 04 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 02 (Phường 2 - 03 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 03 (Phường 3 - 03 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 04 (Phường 5 - 05 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 05 (Phường 7 - 03 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 06 (Phường 8 - 03 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 07 (Phường Nhà Mát - 03 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 08 (Xã Hiệp Thành - 03 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 09 (Xã Vĩnh Trạch - 03 đại biểu);

+ Đơn vị bầu cử số 10 (Xã Vĩnh Trạch Đông - 03 đại biểu).

6. Về tập huấn công tác bầu cử: Ủy ban bầu cử thành phố sẽ tổ chức tập huấn công tác bầu cử trong toàn thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2021 đến ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử). Phường, xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử tại phường, xã trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2021 đến ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

7. Về hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các phường, xã sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Ủy ban nhân dân cùng cấp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu của cấp mình.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và phường, xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất đến ngày 17/02/2021.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và phường, xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất đến ngày 19/3/2021.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và phường, xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất đến ngày 18/4/2021.

(Công tác Hội nghị hiệp thương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể)

8. Về tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú:      Về tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2021 đến ngày 11/4/2021 đối với đại biểu Hội đồng nhân dân (Thực hiện theo Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội).

9. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử: Kể từ ngày công bố danh sách những người ứng cử, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ban bầu cử. Ban bầu cử phải ghi vào sổ về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã nhận được và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử có trách nhiệm tham mưu giải quyết theo đúng luật định. Nếu người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với việc giải quyết đó thì có quyền khiếu nại, kiến nghị đến Ủy ban bầu cử. Quyết định của Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng (đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân).

Ngày 13/5/2021, Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử ngưng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Sau đó các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định  của pháp luật.

*. Tổ chức thực hiện: Căn cứ Kế hoạch này, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                                                                        Thảo Vy               

Số lượt xem: 97

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu