Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức lễ bàn giao công trình Măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” Thành phố Bạc Liêu ban hành Chương trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021 Hội LHPN thành phố Bạc Liêu tổ chức giải ngân nguồn vốn từ Dự án Giz cho hội viên phụ nữ Phường Nhà Mát Kế hoạch Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch Tả lợn Châu phi năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Báo cáo sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Đóng góp dự thảo Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng động, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” Đơn vị bầu cử số 3 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu, Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở phường Nhà Mát
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Bạc Liêu năm 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Th 5, 15/04/2021, 10:43
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Bạc Liêu năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Bạc Liêu năm 2021, với những nội dung cụ thể như:

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là tăng cường năng lực hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan nhà nước đảm bảo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. 100% các cơ quan nhà nước từ cấp thành phố đến cấp xã kết nối và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Triển khai, nhân rộng Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh cho các phòng, ban, ngành thành phố, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTG ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật); 90% hồ sơ công việc cấp thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được tạo lập, xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ công việc có nội dung mật).

100% các cơ quan nhà nước từ cấp thành phố đến cấp xã sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử. 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh trong trao đổi công việc. 100% Cổng Thông tin điện tử thành phố Bạc Liêu cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

100% hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, giải quyết thông qua Hệ thống phần mềm một cửa điện tử các cấp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 20% trở lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Kế hoạch đưa ra 06 nhiệm vụ cần tập trung như: Hoàn thiện môi trường pháp lý; Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Phát triển các hệ thống nền tảng và phát triển dữ liệu; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm an toàn thông tin; Phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT. Đồng thời, đưa 04 nhóm giải pháp để thực hiện như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Phát triển mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; Thu hút các nguồn lực.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan, đơn vị, địa phương một cách có hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CNTT trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố. Thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

B.Lộc

            ​​​​​​​

Số lượt xem: 45

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu