Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Quy hoạch - Kế hoạch
Th 6, 07/08/2020, 21:50
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 04/8/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

​​​​​​​

Kế hoạch đề ra những giải pháp nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.

Thứ nhất là đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạp không gian thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Thường xuyên cập nhật, bổ sung các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình và hoạt động kinh tế mới. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Thứ ba, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, Internet nhằm phục vụ tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu cấp thành phố kết nối vào cơ sở dữ liệu số quốc gia, tạo điều kiện để người dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước.

Thứ tư, thực hiện chính sách hỗ trợ các ngành và công nghệ ưu tiên chủ yếu thông qua đổi mới, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, tập trung vào các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; phát triển các khu đô thị sáng tạo, các Khu công nghệ cao của thành phố.

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; có chính sách khuyến khích lao động trình độ cao từ các viện nghiên cứu, trường Đại học tham gia thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng.

Thứ sáu, tập trung phát triển các công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của thành phố, trong từng ngành và các công nghệ chiến lược, nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác.

Thứ bảy, thực hiện chính sách hội nhập, đẩy mạnh thu hút và triển khai sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong và nước ngoài cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thông tin trong các lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

Thứ tám, thực hiện chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

 

M. NƯƠNG

Số lượt xem: 765

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu