Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xã Vĩnh Trạch tiếp Đoàn thẩm định của tỉnh để tái công nhận xã “Văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015-2020

Văn hóa - Xã hội
Th 5, 13/08/2020, 18:21
Màu chữ Cỡ chữ
Xã Vĩnh Trạch tiếp Đoàn thẩm định của tỉnh để tái công nhận xã “Văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015-2020

Xã Vĩnh Trạch tiếp Đoàn thẩm định của tỉnh để tái công nhận xã “Văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015-2020

Ngày 11/08/2020, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu tiếp Đoàn thẩm định của tỉnh về tái công nhận xã “Văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015-2020. Ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bạc Liêu.
Năm 2015, xã Vĩnh Trạch được UBND thành phố công nhận là xã văn hóa nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã tiếp tục phát động và thực hiện nâng chất các tiêu chí xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới” theo tinh thần thông tư 17 ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đã có nhiều chuyển biến. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người là 53,6 triệu đồng/ người/ năm. Một số mô hình sản xuất theo hướng đa cây, đa con đã và đang tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả. Hệ thống giao thông nông thôn đã đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển trao đổi hàng hóa của người dân thuận tiện hơn. Các chính sách đối với người có công được chăm lo thực hiện kịp thời. Các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương được phát triển rộng khắp. Có 3285/3664 hộ tái công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền đạt tỷ lệ 89,66%; 8/8 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa; các ấp đều có nhà văn hóa thể thao đạt chuẩn.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn cơ bản thống nhất với những kết quả mà xã Vĩnh Trạch đã được trong 05 năm qua. Đoàn đánh giá cao nỗ lực của xã Vĩnh Trạch trong giữ vững và nâng chất các tiêu chuẩn xã “Văn hóa nông thôn mới”, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. Đồng thời, Đoàn thẩm định yêu cầu Ban Chỉ đạo xã tiếp tục chỉnh trang cảnh quan môi trường, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng trong nhân dân, bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa" công khai, khách quan, đúng thực chất… Sau khi tổng hợp ý kiến, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ trình UBND tỉnh có văn bản đồng ý công nhận lại danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới.

                                                                                                                                                                                     Nhã Hân

Số lượt xem: 429

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu