Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi cục Thống kê
CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

         - Địa chỉ: đường 30/4 - phường 3 - thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

         - Điện thoại: 0291.3821292

         -Email:            

2. Sơ đồ tổ chức


3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1.  Chi cục Thống kê Thành phố Bạc Liêu là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê; giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương.

3.2.   Tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác Cục Thống kê giao.

3.3.   Thực hiện báo cáo Thống kê tình hình kinh tế-xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm.

3.4.  Cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3.5.  Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án của Tổng cục Thống kê.

3.6.  Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê của các phòng ban, UBND xã, phường để sử dụng cho mục đích thống kê.

4. Ban lãnh đạo

STT

H và tên

Chc v

01

Bùi Viết Hảo

Chi cc Trưởng

02 Phạm Thị Hương Chi cục phó
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu