Thành phố Bạc Liêu: Thành lập đoàn thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/1992 – 03/12/2020) Thành phố Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch tổng kết nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI và xây dựng văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Bạc Liêu: Thành lập Ban chỉ đạo Tổng kết nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI và xây dựng văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thành phố Bạc Liêu: Triển khai Kế hoạch kiểm tra, thẩm định công nhận lần đầu danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, giai đoạn 2018 - 2020 Thành phố Bạc Liêu đối thoại với 26 hộ dân trong khu 509 ha Thành phố Bạc Liêu: kết quả 01 năm triển khai thực hiện Cổng Dịch vụ công quốc gia Đóng góp dự thảo Quyết định và Quy trình của UBND tỉnh Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Đại hội Hội Khuyến học khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi cục Thống kê
CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

         - Địa chỉ: đường 30/4 - phường 3 - thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

         - Điện thoại: 0291.3821292

         -Email:            

2. Sơ đồ tổ chức


3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1.  Chi cục Thống kê Thành phố Bạc Liêu là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê; giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương.

3.2.   Tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác Cục Thống kê giao.

3.3.   Thực hiện báo cáo Thống kê tình hình kinh tế-xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm.

3.4.  Cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3.5.  Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án của Tổng cục Thống kê.

3.6.  Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê của các phòng ban, UBND xã, phường để sử dụng cho mục đích thống kê.

4. Ban lãnh đạo

STT

H và tên

Chc v

01

Bùi Viết Hảo

Chi cc Trưởng

02 Phạm Thị Hương Chi cục phó
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu