Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phòng Kinh tế
PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: số 45 Phan Đình Phùng - phường 3 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: 0291.3822531- 0291.3822592

- Email:

2.  Sơ đồ tổ chức

3. Chức năng

3.1. Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác, hợp tác xã; công nghiệp, thương mại; điện; khoa học & công nghệ và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

3.2. Phòng Kinh tế thành phố, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại kho Bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

3.3. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.  Nhiệm vụ và quyền hạn

4.1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; khoa học và công nghệ; công, thương nghiệp, điện; kinh tế hợp tác, hợp tác xã; chương trình, biện pháp cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, dự thảo các văn bản quản lý theo lĩnh vực chuyên môn của phòng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

4.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt; tổ chức triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

4.4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; nuôi trồng, khai thác đánh bắt thủy sản; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, điện; phát triển khoa học & công nghệ; kinh tế hợp tác, hợp tác xã; thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ công trình nuôi trồng thuỷ sản, đê điều, hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng, các công trình cấp thoát nước nông thôn; công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

4.5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân phường, xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công, thương nghiệp; khoa học và công nghệ; nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn. Thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, trồng rừng, khai thác, bảo vệ rừng, chế biến hàng nông sản, lâm sản, thủy sản và muối, phát triển làng nghề nông thôn; phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, hoạt động dịch vụ.

4.6. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đối với lĩnh vực phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ,…..tình hình phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn, khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.

4.7. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản. Tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất, nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nghề muối.

4.8. Quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố.

4.9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện các chính sách khuyến công, khuyến thương, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển công, thương nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn.

4.10. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

4.11. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn các tổ chức này thực hiện đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, đoàn thể và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

4.12. Phối hợp với các cơ quan, các ngành chức năng tiến hành kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực quản lý của phòng.

4.13. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của thành phố theo thẩm quyền; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia việc chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn và các dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố.

4.14. Trình Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

4.15. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng khoa học & công nghệ theo quy định của luật khoa học & công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học & công nghệ thành phố.

4.16. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học & công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

4.17. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

4.18. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học & công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4.19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực công, thương nghiệp, điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, khoa học & công nghệ và các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

4.20. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.


5. Lãnh đạo cơ quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

Trần Ngọc Chiến

Trưởng phòng

02

Lê Thị Đào

P. Trưởng phòng

03

 

P. Trưởng phòng

 

 
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu