Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch - Kế hoạch
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 (09/04/2021)

Ngày 08/4, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2025 (08/04/2021)

Ngày 06/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về việc tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2025.

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 07/4/2021 (06/04/2021)

Ngày 31/3/2021, thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 65/KH-BCĐ về thực hiện công tác tuyên truyền "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 07/4/2021.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn thành phố (05/04/2021)

Ngày 31/3, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 (02/04/2021)

Kế hoạch ban hành với mục đích nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, nhất là bảo tồn các hoạt động văn hóa truyền thống trong dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Thành phố Bạc Liêu phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2021 (29/03/2021)

Ngày 25/3/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Triển khai Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 (29/03/2021)

Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ (25/03/2021)

Ngày 23/3/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (22/03/2021)

Ngày 17/03/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021 (20/03/2021)

Ngày 16/3/2021, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 51/KH-BCĐ về thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu