Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Sơ đồ tổ chức
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THÀNH ỦY
         
 

THƯỜNG TRỰC

THÀNH ỦY

     
         
     

1. Bí thư: Huỳnh Hữu Trí

2. Phó Bí thư TT: Trà Văn Bắc

3. Phó Bí thư: Lê Kim Thúy

 
         
         
         
 

VĂN PHÒNG

THÀNH ỦY

ĐT: 0781.3822754

     
         
     

 

1. Chánh VP: Lữ Lâm Thanh Đào

2. Phó CVP: Lê Kim Chi

3. Phó CVP: Lê Tiến Dũng

 
         
         
         
 

BAN TỔ CHỨC

ĐT: 0781.3822705

     
         
     

1. Trưởng ban: Trương Công Điện

2. Phó ban TT: Trần Khánh Huân

3. Phó ban: Quách Thúy Hằng

 
         
         
         
 

BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 0781.3822709

     
         
     

1. Trưởng ban: Trương Ngọc Thảo

2. Phó ban: Lâm Bắc Hải

3. Phó ban: Nguyễn Quốc Minh

4. Phó ban: Huỳnh Phương Thanh

 
         
         
         
 

BAN DÂN VẬN

ĐT: 0781. 3822663

     
         
     

1. Trưởng ban: Lâm Bích Niềm

2. Phó ban TT: Nguyễn Thanh Bình

3. Phó ban: Trần Văn Nhớ

 
         
         
         
 

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐT: 0781. 3822490

     
         
     

1. Chủ nhiệm: Trần Hoàng Khải

2. Phó Chủ nhiệm: Trương Thị Tuyết

3. Phó Chủ nhiệm:

 

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu