Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Trật tự đô thị
Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường Nhà Mát (27/04/2019)
Icon Image

Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018)

Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 8 (26/04/2019)
Icon Image

Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018)

Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 7 (26/04/2019)
Icon Image

Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018)

Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 5 (08/05/2018)
Icon Image

Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tạị đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 5

Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 3 (07/05/2018)
Icon Image

Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tạị đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 3

Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 2 (07/05/2018)
Icon Image

Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tại đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 2

Một số điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 1 (07/05/2018)
Icon Image

Tải Công văn về việc thực hiện trật tự đô thị tuần thứ 19 (Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2018) tại đây Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường 1

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu