Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin tuyên truyền
Kế hoạch phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (26/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 (26/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch Xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu, an toàn về an ninh trật tự” (22/10/2021)

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 188/KH-BCĐ về việc xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mu, an toàn v an ninh trật tự’’ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú (18/10/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Ngày 08/10/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2021.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú (16/10/2021)

Ngày 08/10/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Cư trú.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu