Quyết định về việc cập nhật, công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 30/11/2021) Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Hội nghị tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hiệp Thành Tiếp và làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kế hoạch cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Kế hoạch thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Những "Bông hồng thép" của Công an thành phố Bạc Liêu Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp các lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin tuyên truyền
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (30/11/2021)

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Kế hoạch cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (29/11/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (29/11/2021)

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (29/11/2021)

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; việc thực hiện cơ chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ảnh hưởng và tác động nhiều mặt sâu sắc đến việc phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Hướng dẫn triển khai chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (29/11/2021)
Icon Image

Thành ủy Bạc Liêu vừa ban hành Hướng dẫn 01-HD/TU ngày 19/11/2021 triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ nhiệm Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thành phố Bạc Liêu thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (25/11/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã, và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Bạc Liêu hằng năm, giai đoạn 2021 – 2025 (25/11/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hàng năm, giai đoạn 2021- 2025.

Thành ủy Bạc Liêu ban hành kế hoạch về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chữa cháy (22/11/2021)

Ngày 12 tháng 11, Thành ủy Bạc Liêu ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chữa cháy. Qua đó đã đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện như sau:

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (21/11/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu