Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 51/5, cách mạng, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Điện thoại: 02913.822200.

2. Sơ đồ tổ chức

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Chức năng

Trung tâm văn hóa là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố, có chức năng tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện phát triển sự nghiệp văn hóa; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – kinh tế của Thành phố.

Trung tâm văn hóa là sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của UBND Thành phố để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND Thành phố và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ ở cơ sở;

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ;

Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian;

Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm văn hóa Thành phố;

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

Trung tâm văn hóa được nhận và tổ chức các sự kiện có liên quan đến lĩnh vực văn hóa trên địa bàn Thành phố sau khi có ý kiến hoặc ủy quyền của UBND Thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND Thành phố giao.

4. Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

Huỳnh Quang Vinh

Giám đốc

02

Diệp Phát Văn

Phó Giám đốc

03

Nguyễn Hoàng Chung

Phó Giám đốc

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu