Thành phố Bạc Liêu: Thành lập đoàn thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/1992 – 03/12/2020) Thành phố Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch tổng kết nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI và xây dựng văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Bạc Liêu: Thành lập Ban chỉ đạo Tổng kết nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI và xây dựng văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thành phố Bạc Liêu: Triển khai Kế hoạch kiểm tra, thẩm định công nhận lần đầu danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, giai đoạn 2018 - 2020 Thành phố Bạc Liêu đối thoại với 26 hộ dân trong khu 509 ha Thành phố Bạc Liêu: kết quả 01 năm triển khai thực hiện Cổng Dịch vụ công quốc gia Đóng góp dự thảo Quyết định và Quy trình của UBND tỉnh Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Đại hội Hội Khuyến học khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 51/5, cách mạng, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Điện thoại: 02913.822200.

2. Sơ đồ tổ chức

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Chức năng

Trung tâm văn hóa là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố, có chức năng tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện phát triển sự nghiệp văn hóa; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – kinh tế của Thành phố.

Trung tâm văn hóa là sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của UBND Thành phố để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND Thành phố và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ ở cơ sở;

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ;

Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian;

Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm văn hóa Thành phố;

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

Trung tâm văn hóa được nhận và tổ chức các sự kiện có liên quan đến lĩnh vực văn hóa trên địa bàn Thành phố sau khi có ý kiến hoặc ủy quyền của UBND Thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND Thành phố giao.

4. Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

Huỳnh Quang Vinh

Giám đốc

02

Diệp Phát Văn

Phó Giám đốc

03

Nguyễn Hoàng Chung

Phó Giám đốc

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu