Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền về Cải cách hành chính
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (19/07/2021)

Ngày 15/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (19/07/2021)

Ngày 15/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

UBND Phường 8 báo cáo tình hình công tác giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm (18/07/2021)

Vừa qua, UBND Phường 3 tiếp đoàn kiểm tra CCTTHC thành phố đến làm việc. Qua đó, UBND Phường 3 báo cáo tình hình công tác giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm với những mặt làm được, hạn chế và giải pháp.

UBND Phường 8 báo cáo tình hình công tác giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm (18/07/2021)

Vừa qua, UBND Phường 8 tiếp đoàn kiểm tra CCTTHC thành phố đến làm việc. Qua đó, UBND Phường 8 báo cáo tình hình công tác giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm với những mặt làm được, hạn chế và đề xuất kiến nghị.

UBND phường 1 tiếp Tổ kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính thành phố Bạc Liêu (18/07/2021)

Vừa qua, UBND phường 1 tiếp Tổ kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính thành phố Bạc Liêu. Do đồng chí Hà Quang Liêu – Trưởng phòng Nội Vụ TPBL làm Tổ phó Tổ kiểm tra.

Tổ kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính đến làm việc Trung tâm hành chính công thành phố Bạc Liêu (13/07/2021)

Sáng ngày 13/7, Tổ kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính đã đến làm việc Trung tâm hành chính công thành phố Bạc Liêu. Do đồng chí Trần Văn Mậu – UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, Tổ Trưởng Tổ kiểm tra.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (24/06/2021)

Trong quý II, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện nhằm cập nhật niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố và phường, xã.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (14/06/2021)

Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (14/06/2021)

Trong 06 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã cập nhật, thống kê và niêm yết công khai TTHC được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đúng theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu