Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền về Cải cách hành chính
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (24/03/2021)

Trong quý I, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện  nhằm cập nhật niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố và phường, xã.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (24/03/2021)

Trong quý I, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã cập nhật, thống kê và niêm yết công khai TTHC được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đúng theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (30/12/2020)

Ngay từ đầu năm 2020, Thành ủy, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp thuộc thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu