Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
THÀNH PHỐ BẠC LIÊU: Chỉ đạo tăng cường công tác biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (25/01/2021)

Trên cơ sở văn bản số 70/STC-GDN&CS ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu chỉ đạo nội dung thực hiện như sau:

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU: Triển khai công tác tuyên truyền chào nừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (23/01/2021)

Trên cơ sở văn bản số 104/SVHTTTTDL-VHTTGĐ ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU: Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở (23/01/2021)

Trên cơ sở văn bản số 100/SVHTTTTDL-QLVHTTGĐ ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở. Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành công văn số 261/UBND-TH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thồng thông tin cơ sở với nội dung chỉ đạo như sau:

TP. BẠC LIÊU: Ban chỉ đaọ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021, Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (18/01/2021)

Để chuẩn bị phục vụ tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Ngày 12 tháng 01 năm 2021 Ban chỉ đaọ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ V/v tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021. Theo nội dung kế hoạch phân công một số nội dung chính cho các Tiểu ban thực hiện như sau:

Thành phố Bạc Liêu: Ban chỉ đaọ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 thành lập các Tiểu ban thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (18/01/2021)

Để chuẩn bị phục vụ tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Ngày 12 tháng 01 năm 2021 Ban chỉ đaọ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021

Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (18/01/2021)

Để chuẩn bị phục vụ tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Ngày 12 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành quyết định số 13/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (11/01/2021)

Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, mỗi ngày có thêm khoảng 600 ngàn ca mắc mới và khoảng 6 ngàn người tử vong, đặc biệt đã xuất hiện chủng vi rút mới có khả năng lây lan mạnh hơn vi rút SARS-CoV-2 tại 38 quốc gia

Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (11/01/2021)

Thực hiện ý kến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại công văn số 68/UBND-KGVX ngày 07/01/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện nội dung sau:

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG THÀNH PHỐ BẠC LIÊU: Ban hành kế hoạch đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (06/01/2021)

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Ban An toàn giao thông thành phố ban hành Kế hoạch số 01/KH-BATGT về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, nội dung kế hoạch giao một số đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

TP BẠC LIÊU: Chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (04/01/2021)

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân trong thành phố vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu