Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
TP. Bạc Liêu chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiểm khác (30/07/2022)

Trên tinh thần thực Công điện số 665/CĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác.

TP. Bạc Liêu chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 (30/07/2022)

Trên tinh thần thực Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ (26/07/2022)

Ngày 22/7/2022 UBND thành phố Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 136/ KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

TP. Bạc Liêu phát động phong trào thi đua giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (26/07/2022)

Trên cơ sở chương trình hành động đã được xác định để xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, đề án, dự án phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cho phù họp.

TP. Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (26/07/2022)

Để xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước theo hướng phát triển bền vững, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu,

TP. Bạc Liêu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (20/07/2022)

Trên tinh thần thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đổng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (viết tắt là CCCD) gắn với chíp điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Thành phố Bạc Liêu: Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2022 (18/07/2022)

Xác định năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế và khôi phục lại sản xuất, kinh doanh sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Thành ủy, UBND thành phố Bạc Liêu đã ban hành nhiều giải pháp và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nên hoạt động kinh tế trong những tháng đầu năm đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu